Tuesday, April 22, 2008
อาการ jet lag
By Joeadmin @ 12:02 PM :: 5115 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      การเดินทางไปต่างประเทศโดยเครื่องบิน มักจะเกิดอาการหนึ่งขึ้นกับนักเดินทางเมื่อเดินทางถึงที่หมายเรียบร้อยแล้ว อาการที่ว่านั้นเรียกว่า jet lag เพราะเหตุใดอาการ jet lag จึงเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่เดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้น สาเหตุของการเกิดอาการ jet lag คืออะไรและคำว่า jet lag หมายความว่าอะไร

      คุณจีรศักดิ์  นาคสีรุ่ง ผู้จัดการฝ่ายการฝึกบิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด อธิบายว่า คำว่า jet lag หมายถึง อาการเหนื่อยที่เกิดจากการเดินทาง โดยเครื่องบินเป็นระยะทางไกลๆ และข้ามเขตเวลาโลก ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เช่น เมื่อเดินทางไปยังประเทศซึ่งมีเวลาท้องถิ่นแตกต่างกับประเทศไทยมากๆ โดยอาจจะมีเวลาแตกต่างกันประมาณ 5-6 ชั่วโมง เช่นในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเวลา 11.00น. ซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยคือประมาณ 23.00น.

      เพราะฉะนั้น ผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสหรัฐอเมริกา จะเกิดอาการ jet lag เนื่องจากเกิดอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางข้ามเขตเวลา โดยจะมีอาการนอนไม่หลับอ่อนเพลีย หงุดหงิด ง่วงนอนผิดเวลา ท้องผูก หรือท้องเสีย เป็นต้น เพราะฉะนั้นก่อนที่จะออกเดินทาง ควรศึกษาว่าประเทศที่เราจะเดินทางไปนั้นมีเวลาแตกต่างจางประเทศเรามากน้อยเพียงไร และการที่จะเดินทางไปประเทศที่มีเวลาท้องถิ่นแตกต่างจากประเทศของเรามากๆ ควรเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง ไม่เช่นนั้นผลที่เกิดตามมาคือ เวลากลางคืนจะนอนไม่หลับเนื่องจากร่างกายปรับตัวไม่ทัน และนั่นคือสาเหตุของคำว่า jet lag

TIPS   เชื่อกันว่าการเดินทางไปทางฝั่งตะวันตกจะทำให้เกิดอาการ jet lag น้อยกว่าการเดินทางไปทางตะวันออก ดังนั้น ในการเดินทางไปทางอเมริกาตะวันออกจึงมีคนใช้วิธีเดินทางไปทางยุโรป แทนที่จะไปทางแปซิฟิก เพื่อหลีกเลี่ยงอาการ jet lag ว่ากันว่าเที่ยวบินกลางวันจะทำให้เกิดอาการ jet lag น้อยกว่าเที่ยวบินกลางคืน