You are : บทความ  วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.) Register | Login 
บทความ

Current Articles | Archives | Search

Saturday, April 05, 2008
ทำไม ปัจจุบันชาย-หญิง มีพฤติกรรม รักร่วมเพศมากขึ้น
By Joeadmin @ 2:03 PM :: 4659 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)
 

      ปัจจุบันกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ (homosexual)  ดูเหมือนจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจริงจากเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือเพิ่มจำนวนขึ้นเพราะเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกในปัจจุบัน

      น.พ.ยงยุทธ์  วงศ์ภิรมย์ศานติ์  สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา อธิบายว่า จากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่มีมาอย่างยาวนาน มนุษย์มีทั้งรักร่วมเพศและรักต่างเพศ ถ้าถามว่ารักร่วมเพศและรักต่างเพศเกิดจากสาเหตุใด คำตอบคือ สาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรักร่วมเพศ เกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ สาเหตุที่ 1 เป็นมาตั้งแต่กำเกิด เนื่องจากผู้ชายมีโครโมโซม XY ซึ่งโครโมโซม X ได้จากไข่ และ โครโมโซม Y ได้จากอสุจิ ส่วนผู้หญิงมีโครโมโซม XX ซึ่งโครโมโซม X ตัวแรกได้จากไข่ X และโครโมโซม X ตัวที่ 2 ได้จากอสุจิ จะเห็นว่าผู้หญิงจะมีโครโมโซม X2 ตัว ซึ่งในผู้หญิง โครโมโซม X จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิง ส่วนโครโมโซม Y จะทำหน้าที่สร้างโฮโมนเพศชาย และอาจจะเกิดความผิดปกติในโครโมโซม ทำให้ โครโมโซม Y สร้างฮอร์โมนเพศชายน้อยกว่าปกติ

      จึงพบว่าพฤติกรรมรักร่วมเพศส่วนใหญ่จะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง สาเหตุที่2 เกิดจากการเลี้ยงดู ในการเรียนรู้เรื่องเพศของเด็กและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนั้นมีช่วงที่สำคัญ 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 คือช่วงอายุ 3-5 ขวบ เด็กจะเริ่มเลียนแบบความเป็นชายหรือหญิงจากพ่อและแม่ซึ่งเป็นเพศเดียวกับเขา เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้ากลไกด้านนี้มีความคลาดเคลื่อน ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะของการรู้สึกรักเพศเดียวกันเมื่อเด็กโตขึ้น ช่วงที่ 2 คือช่วงวัยรุ่น เนื่องจากวัยรุ่นกำลังอยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้และสนใจเรื่องเพศ ถ้าได้เรียนรู้เรื่องเพศในลักษณะรักร่วมเพศก็อาจจะวางรากฐานของความรู้สึกที่จะมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ เช่น ในโรงเรียนสตรี ในหอพัก เป็นต้น จากสาเหตุทั้ง 2 สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ เกิดพฤติกรรมรักร่วมเพศคือสาเหตุที่ 1 และผลที่เกิดจากการเลี้ยงลูกโดยตรงในช่วงวัยรุ่นจะสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมรักร่วมเพศมีความสำคัญรองลงมา

TIPS 
ที่นอร์เวย์ มีการจัดแสดงนิทรรศการรักร่วมเพศในหมู่สัตว์ขึ้นเมื่อปี 2549 ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในกรุงออสโล งานนี้ถือเป็นครั้งแรกของโลก ใช้ชื่องานว่า 'ผิดธรรมชาติ' มีการจัดแสดงเอกสารและภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมของเกย์และเลสเบี้ยนในหมู่ยีราฟ เพนกวิน นกแก้ว เต่าทอง ปลาวาฬ และสัตว์อีกมากมาย พฤติกรรมรักร่วมเพศปรากฏให้เห็นในสัตว์กว่า 1,500 สายพันธุ์ โดยในจำนวนนี้มี 500 สายพันธุ์ที่มีหลักฐานยืนยัน

Comments

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china