You are : บทความ  วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.) Register | Login 
บทความ

Current Articles | Archives | Search

Wednesday, July 09, 2008
จริงหรือไม่เมืองไทย ขาดแคลน นักวิทยาศาสตร์
By Joeadmin @ 2:54 PM :: 9179 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)
 

   เมื่อไม่นานมานี้ มีการเปิดเผยผลการสำรวจในระดับระหว่างประเทศเกี่ยวกับจำนวนนักวิทยาศาสตร์ต่อประชากรของแต่ละประเทศ ปรากฎว่าเมืองไทยของเราติดอันดับเกือบรั้งท้าย และมีจำนวนนักวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ หรือจะเรียกว่าขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ผิด เรื่องนี้ทำให้สิ่งที่หลายคนได้ยินมาจนเจนหู และนึกว่าเป็นความเชื่อของคนในระดับนโยบายนั้น กลายเป็นความจริงเสียแล้ว

   อดีตผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ท่านหนึ่งคือ ดร. ธงชัย ชิวปรีชา ยอมรับว่าประเทศไทยขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์จริง ตัวเลขเท่าที่ท่านมีอยู่ชี้ว่า ต่อจำนวนประชากร ๑ หมื่นคน สหรัฐอเมริกามีนักเคมีอยู่ประมาณ ๓๒๐ คน ญี่ปุ่นมีประมาณ ๒๐๐ คน เช่นเดียวกับ เยอรมนี และ ฝรั่งเศส แต่ประเทศไทยมีนักเคมีเพียง ๔๓ คน จากฐานประชากรที่เท่ากัน ประเทศเหล่านี้จึงมีความพร้อมทางวิทยาศาสตร์เคมีมากกว่าเราหลายเท่า นี่เป็นเพียงตัวอย่างของวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง

   ส่วนนักวิจัยยื่งน่าเป็นห่วง เพราะนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทำวิจัยกันทุกคน ในประเทศไทยที่ว่ามีนักเคมีเพียง ๔๓ คนต่อประชากร ๑ หมื่นนั้น ในจำนวนอันน้อยนิดนี้ทำวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่เพียง ๓ คน เมื่อเปรียบเทียบกับ ๕๕ คนของไต้หวัน หรือ ๒๗ คนของเกาหลีใต้ ถึงเป็นข้อมูลที่ชัดเจนเหลือเกินกว่าเราขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์มากเมื่อเทียบกับมาตรฐานโลก

   นี่คือปัญหาที่ทุกคนต้องเอาใจใส่ด้วยการสนับสนุนลูกหลานเยาวชนของเราให้เรียนวิทยาศาสตร์กันมากๆ สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง สร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ตัวเอง แล้วกลับมารับใช้ชาติในด้านนี้

Comments
comment By jornbkk @ Monday, September 14, 2009 5:14 PM
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การสับสนุนให้เด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์เพียงเท่านั้น
แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดคือ มีตำแหน่งงานรองรับพวกเขาเหล่านั้นเมื่อจบการศึกษาออกมาแล้วหรือไม่ ?
ในแต่ละมหาวิทยาลัย ก็เห็นมีคณะวิทยาศาสตร์กันเกือบทุกมหาวิทยาลัย แต่ละปีก็รับนิสิตนักศึกษากันจำนวนไม่น้อย เมื่อบัณฑิตเหล่านั้นจบการศึกษาออกมาแล้ว ไปทำงานอะไรกันบ้าง นอกจากเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ ?
ไม่ได้หมายความว่าเป็นครูไม่ดีนะครับ แต่เรากำลังพูดถึงบุคคลากรที่ทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆ น่ะ
แล้วที่กรมวิทยาศาสตร์เองก็เถอะ คงไม่มีตำแหน่งใหม่ๆ เพื่อรองรับจำนวนบัณฑิตใหม่ได้ซักเท่าไร
ไม่รู้เหมือนกันว่า ใครควรจะเป็นหัวเรือในการสร้างงานในจุดนี้
ใครทราบ วานบอกที

comment By pathompong @ Thursday, June 14, 2012 12:49 PM
1.สถาบันวิจัยให้ทุนวิจัย นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป แบบเร่งรัดบีบคั้นเกินไป ควรมีระยะ
เวลาที่ยืดหยุ่นได้
2.เปิดสถาบันวิจัยรับผู้สนใจเข้าทำวิจัย โดยใช้ สถานที่ ทุน เครื่องไม้เครื่องมือในสถาบัน
ได้ สะดวก อิสระ หรือ มีผู้ร่วมวิจัยที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
3.มีมาตรฐานการเลือกเฟ้นหาผู้ที่อยากทำวิจัย อย่างแท้จริง มีเงินตอบแทนการดำรงชีพ
ให้กับ ผู้วิจัย เพราะเวลาส่วนใหญ่ผู้ทำวิจัยจะต้องทุ่มเทเพื่อให้งานวิจัยเสร็จลุล่วง เขาไม่
ต้องะวงว่า จะเอาอะไรกิน
4.สำเร็จผลงานวิจัยสำเร็จให้นำเสนอ บทคัดย่อและรายงานประโชย์ของงานวิจัยนั้นๆ
5.คณะทำงาน สถาบันลงมติ นำงานวิจัยไปทดสอบ และประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป
6.ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลให้แก่ผุ้ทำวิจัยสำเร็จเป็นรายบุคคล

comment By smallkat @ Friday, June 14, 2013 1:30 PM

Li Keqiang sac burberrya déclaré sac hermesque l'Afriquesac louis vuitton a toujours sac chanelété la Chine sac michael korsdigne sac louis vuittonde confiancesac louis vuitton pas cher bon ami etchaussures christian louboutin partenaire,chaussures louboutin se donner louboutin pas chermutuellement chaussures louboutin pas cherune aide beats by dresincère et monster beatsun soutien précieux.beats kopfhörer Entrer danslouis vuitton taschen le nouveau siècle,louis vuitton taschen online shop le Forum christian louboutin schuhede coopération christian louboutinChine-Afrique dans le cadre de la coopération bilatérale dans le cadre des nouvelles réalisations. La partie chinoise a offert son aide dans les non jamais assorti de conditions politiques, elle nécessite également des investissements dans les entreprises nationales pour aller au non-respect des lois et des citoyens des pays d'accueil, respecter les coutumes locales. Nous espérons que les pays d'accueil afin de protéger efficacement les droits légitimes des entreprises chinoises et les droits et intérêts des citoyens, par la consultation et traiter correctement les problèmes. La Chine continuera à soutenir fermement la cause de la paix et du développement en Afrique et dans le processus d'intégration, d'aider les pays africains de renforcer la capacité d'auto-développement, ainsi que la coopération Chine-Afrique afin de mieux bénéficier les deux peuples. J'espère que la présidence tournante de l'Union africaine en Éthiopie pour promouvoir le développement des relations Chine-Afrique jouent un rôle constructif, et apporter de nouvelles contributions.

comment By IpeychaOs @ Friday, June 28, 2013 9:23 PM
I was really confused, and this answered all my qunetioss.

comment By jordan high heels 2013 @ Saturday, July 20, 2013 12:26 PM
Solche mode, stilvolle and high-tech Di trust W? Rter, dead erscheinen jordan high heels 2013 in a democratic bark Wang DER pink onion to the Internet.nike high heels 2013 And it also writes frequently verwendet bestimmte Lunzu illustrieren China.jordan high heels DAS Sorge Basierend Wurden bark Wang DER special mold menschliche yogurt it? Special einige rzte GEF hrliche STOFFE mold design bestimmten Walun chemical jordan heels ancestors Su Chen. Black: Death Tatsache museum is DASS Nur wenige: Die UFER rzte will end.jordan heels for women Dead meisten hair would you? UFER, this is your Verkaufszahlen jordan women boots mode field. Watt? solche I do not know the situation. air jordan heels mildert JEDE Landung Leichtigkeit and D three work? Quick jederBuhne at MIT.air jordan high heels Two Langlebigkeit Kunstledermpfung bietet KOMFORT hrend dauerhafte inspiration.jordan shoes 2013
Theo repair dreht Durchbruch Jianfeng in new jordans 2013 this design of Windows do? Two Bedeutung von Nike technologies. Brad, you bequem nachhaltig Das and unterstutzt's. air jordan 2013 Long dauerte DE Bock? There is no free ER bietet wunderbare outflow. Nike Hihg Heels ersten comfortable Dazu F ancestors do for you? They vielenSportlernbegunstigtworden Yu died. Errdern Dale Dan from labor, Cheap Nike High Heels in importiert interesting SCHUHE attenuation. The Jordan Heels Dad Vertriebsmitarbeiter stellte (EIN),Jordan Heels For Women mold Gleichgesinnten UFER beliefs :: Nur die Unternehmen nagging Besch ftigungsm glichkeiten,Nike Dunk Heels mining wing vein gutes Ao Heli Goldberg Einkommen BRS research? Your spring Laufens DES. Western Hinsichtlich DER NIKE FREE is Nike Dunk Heels For Women elastic column SCHUHE, DAS design DER letzteren Auswertung the DER ehemaligen order. And art fugt of SCHUHE Spalte bark Wang died Unterschrift Shoes Nike Stretch column technology Vorfu nest do?

comment By ling @ Friday, July 26, 2013 3:35 PM
Right here’S cheap nike shoes one of our favored techniques: Note down your objectives! Make a list nike buy nike on sale epidermis stuff you we do hope you will find when you are out choosing. When you have Nike dunk high sale desires which might be composed, one thing cheap nike dunk high sale charming is situated your subconscious. You and the ears are generally nike dunk high on saledeveloped in addition to piqued.
For example, I desired A loge staple remover, Cheap Nike dunk high shoes cardboard boxes regarding shipping and delivery merchandise upon ebay. The stapling machine is just one of best cheap nike tennis sneakers these large units having handles which you crush a large air jordan shoes cheapest coppery preference in order to batten heavy cardboard boxes. I attempted real shoe sale online some securer places, as well as asked should they has a 5050 boots used one, mainly because I had been not about to Stuart Weitzman over the knee flat boots sale pay $cc for a new one. One hang it on the “grocery list” I used to be out and about louis vuitton outlet new york eventually, and has a insert of material I'd been Louis Vuitton Bagsdelivery Federal express (The reason I want to a stapler!). My spouse and i noticed Genuine Louis Vuitton Bags on sale A pawn go shopping. I usually usually do not move int instrument Louis Vuitton Bags UK retailers regularly. I actually do benefit from the appearance: “Instrument Louis Vuitton bags ukMegastars” however! In the rear of my thoughts, I thought, “they generally hold louis vuitton speedy a number of methods” Net ball’utes understand what they have to may have. When i walked with and also , sinceLouis Vuitton speedy 30 I had this about my own listing, along with realized just what it looks like, within a few Authentic louis vuitton bags a few minutes, I stumbled upon the box stapler! Rrt had been $fifty nine.double zero. Whenever dealing with your staple remover towards the Authentic Louis vuitton bags for sale resale store owner, he said it had been on your own he previously ever before viewed. He said if I needed the idea, I could get it Louis Vuitton Speedy 30 intended for $twelve.double zero! “Oh yea, O.k., certain!”
A few Proceedings, $twelve.00, a lot better than Louis Vuitton Speedy 30 Handbags some tips i wanted. Placed ANYTHING you want with your published shopping list!
Immediately after entrance this particular modus vivendi Retro Jordans because mentioned inside your previous threads, paying good worth for love or money is incredibly Retro jordan authentic tough. As a possible avid outdoorsman, I did previously bargain sportfishing products constantly brand paddling unexampled, which usually isn’capital t low cost. Eventually this occurred to me heya, We’ll perform like factor (make a wishing list along with lose time waiting for “grab” specials). Sure My partner and i haven’big t paid out in excess of 30-forty% connected with store with regard to for the most part brand new or almost abandoned apparatus since. Like conception applies to almost any interest and it is a sensible way to save money. Many folks nowadays don't have a concept of sensible shopping as well as neglect to like a far better lifstyle caused by this kind of.

comment By capjpstore @ Saturday, August 03, 2013 8:39 AM
While using the availability connected with several on the net designing instruments and outlets, it can be performed to possess a cap that is certainly as per your beloved capjpstore design, coloration, sizes in addition to patterns. That way, you can certainly add a incomparable vogue statement on your cap of which too devoid of abandoning it is high ease and happiness of extensive swimming consultations.


สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china