You are : บทความ Register | Login 
บทความ

Current Articles | Archives | Search

Friday, May 02, 2008
ภาษา...ตายได้จริงหรือ
By Joeadmin @ 2:15 PM :: 5608 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)
 

      ประเทศไทยประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์มากมายหลากหลายกลุ่มทำให้ภาษามีความหลากหลายตามไปด้วย แต่ภาษาหลายๆ ภาษากำลังจะตายไปจากสังคมไทย เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ หลายคนไม่เชื่อว่าภาษาตายได้

      ศ.ดรสุวิไล  เปรมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า ภาษาสามารถตายได้ และในขณะนี้การตายของภาษาก็กำลังเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในทุกประเทศทั่วโลก นักภาษาศาสตร์ได้ประมาณการไว้ว่าร้อย ละ90 ของภาษาที่มีในโลกกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติคือใกล้ตาย และกลุ่มที่น่ากลัวต่อการสูญสลายคือกลุ่มภาษาที่มีผู้ใช้จำนวนน้อย ในประเทศไทยจากทั้งหมด 70 กลุ่ม จากการศึกษาค้นคว้าประมาณการว่ามี 14 กลุ่มที่ภาษาอยู่ในภาวะวิกฤติ

      ส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่เป็นภาษาตระกูลที่ไม่ใช่ภาษาในตระกูลไท เช่น ภาษาในตระกูล ออสโตรเอเชียติก เช่น ภาษาชอง กะซอง ซัมเร ภาษาเกนซิว (ซาไก) ภาษามลาบรี หรือตองเหลือง ละเวือะ ละว้า (ก๋อง) อุรักลาโว้ย  มอเกล็น  สาเหตุสำคัญที่ทำให้ภาษาตายมีอยู่หลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักคือ อิทธิพลจากภายนอก เช่น จากวัฒนธรรมภายนอก วัฒนธรรมโลก ภาษาโลกหรือภาษาอังกฤษ และสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ทัศนคติหรือความคิดของเจ้าของภาษาและเจ้าของวัฒนธรรม เช่น มีความภูมิใจต่อภาษาและวัฒนธรรมของตนเองหรือไม่ บางครั้งก็คิดว่าภาษาของตนเองด้อยกว่าภาษาอื่น และคิดว่ากลุ่มภาษาใหญ่ดีกว่า และมีความสำคัญมากกว่า ความคิดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ภาษาถดถอยและอาจจะเลิกใช้ไปในที่สุด ซึ่งเมื่อเลิกใช้ภาษานั้นๆ ในบ้านเมื่อใดภาษาก็ตาย เพราะถ้าพ่อแม่ไม่ได้พูดกับลูก ลูกก็ไม่สามารถพูดกับของเขาได้ ภาษานั้นก็จะตายไปในที่สุด

TIPS
นักภาษาศาสตร์ระบุว่า ปัจจุบันมีภาษากว่า 7,000 ภาษาทั่วโลก และ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ภาษาเกินกว่าครึ่งนั้นมีความเสี่ยงที่จะต้องสูญหายไปตลอดกาล โดยเฉลี่ยแล้ว ทุก 2 สัปดาห์ จะมีภาษาหายไปจากโลก 1 ภาษา เพราะว่าภาษาเหล่านั้นไม่มีการเขียน ไม่มีการบันทึกหรือมีเอกสารอ้างอิงใดๆ เลย เมื่อคนที่พูดภาษานั้นๆ ได้ตายไป ภาษาเหล่านั้นก็ต้องหายไปด้วย โดยมีอัตราการสูญเสียมากกว่า นก ปลา หรือพืช หายากในโลกเสียอีก

Comments
comment By Coach Outlet @ Monday, July 15, 2013 5:07 PM
Edward Burkhardt

Coach Factory Outlet

said he tried to get

Coach Factory Outlet

the people of Lac-Megantic, Quebec, to hear him, to try to understand that he

Coach Outlet

had traveled

Coach Online Outlet

to their town because

Coach Outlet Store Online

he genuinely cared,

Coach Outlet Store

he told CNN in

Coach Outlet Store

an exclusive interview

Coach Factory Stores

Thursday.

Coach Handbags Outlet

The 74-year-old chairman of Montreal, Maine & Atlantic Railway wanted to answer any

Coach Factory Store

questions from officials

Coach Factory Online

and hear

Coach Outlet

people out

Coach Factory Outlet

about the anguish they feel

Coach Outlet Store Online

after a driverless train carrying tank cars oil rolled out of control, exploding

Coach Outlet Online

in an inferno that killed at least 20 people.At least 30 more are still missing,

Coach Bags Outlet

most them probably dead,

Coach Outlet Online Store

Quebec Provincial Police Capt. Michel Forget has said.

Coach Outlet


The blaze may have vaporized victims, authorities said.Burkhardt expected that he'd face raw emotions, but was surprised that so much anger was directed at him.


สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china