You are : บทความ Register | Login 
บทความ

Current Articles | Archives | Search

Tuesday, April 29, 2008
อาวุธชีวภาพ
By Joeadmin @ 3:55 PM :: 4794 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)
 

      ในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการนำอาวุธชีวภาพมาใช้ในการทำสงคราม ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันหลายๆ ประเทศทั่วโลกต่อต้านการผลิตอาวุธชีวภาพ แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบว่าอาวุธชีวภาพหมายถึงอะไร

      ดร.นำชัย  ชีววิวรรธน์ หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการความรู้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อธิบายว่า อาวุธชีวภาพหมายถึง เชื้อโรคหรือผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิตหรือของเชื้อโรคนั้นๆ ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแพร่หรือกระจาย การทำสงครามในอดีตในขณะที่ข้าศึกล้อมเมืองหากเกิดโรคระบาดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง ข้าศึกก็จะนำสิ่งมีชีวิตที่ตายด้วยโรคระบาดไปทิ้งที่ต้นน้ำให้ไหลเข้าเมือง เพื่อให้เชื้อโรคปนไปกับน้ำ ในที่สุดคนที่อยู่ในเมืองนั้นก็จะติดโรคระบาดและต้องออกมานอกเมืองเพื่อหาน้ำสะอาด ศัตรูก็จะเข้าตีเมืองได้ ซึ่งนั่นเป็นการทำสงครามแบบโบราณ

     ปัจจุบันนี้อาวุธชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เรื่องที่คนในแวดวงอาหารรู้จักกันดีนั่นคือ การทดลองมนุษย์ที่ประเทศแมนจูเรีย ซึ่งขณะนั้นถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครอง โดยรัฐบาลญี่ปุ่นในขณะนั้นได้จัดตั้งสถานที่ทีทำหน้าที่เหมือนห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อทดลองผลิตอาวุธชีวภาพเรียกว่า หน่วย 731 ได้ทดลองนำเชื้อแอนแทร็กช์และเชื้อโรคต่างๆ มาทดลองในมนุษย์ ลักษณะเด่นของอาวุธชีวภาพคือมีราคาถูก หากเปรียบเทียบกับอาวุธปืนจะถูกกว่าประมาณ 600 เท่า  และหากเปรียบเทียบกับระเบิดนิวเคลียร์จะถูกกว่าประมาณ  800,000 เท่า

     นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น มีเชื้อโรคที่สามารถใช้ทำอาวุธชีวภาพในธรรมชาติอยู่แล้วเทคโนโลยีที่จะนำเชื้อโรคไปก็เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนมาก และมีราคาถูก ในทางทหารการใช้อาวุธชีวภาพไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักเนื่องจากควบคุมการแพร่กระจายได้ยาก โดยทั่วไปอาวุธชีวภาพก็เหมือนกับอาวุธชนิดอื่นคือเมื่อนำมาใช้จะต้องมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และการที่จะป่วยด้วยอาวุธชีวภาพนั้น คนคนนั้นต้องได้รับเชื้อโรคหรือสารพิษในปริมาณที่มากพอ  แต่ถ้ารับเชื้อโรคหรือสารพิษในปริมาณน้อยร่างกายจะมีกระบวนการต่อสู้กับเชื้อโรค ทำให้ไม่เกิดผลใดๆ กับตัวเรา

TIPS
ในปี ค.ศ. 1356 พวกตลาด (Tatars) ชนชาติเชื้อสายมองโกล ได้ใช้เครื่องดีดก้อนหิน ดีดซากศพผู้เสียชีวิตด้วยกาฬโรค ข้ามกำแพงเข้าไปในเมืองคัฟฟา บนฝั่งทะเลดำ ทำให้เกิดกาฬโรคระบาดจนเป็นเหตุให้เสียเมือง ส่วนชาวเมืองที่เป็นชาวอิตาลี หลบหนีกลับทางเรือ นำกาฬโรคไปแพร่ระบาดในอิตาลี และทวีปยุโรประหว่างปี ค.ศ. 1346-1351 ทำให้มีผูเสียชีวิตถึง 25 ล้านคน หรือ 1 ใน 4 ของพลเมืองของทวีป

Comments

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china