You are : บทความ Register | Login 
บทความ

Current Articles | Archives | Search

Tuesday, April 22, 2008
นักเดินเรือรู้เส้นทางการเดินเรือได้อย่างไร
By Joeadmin @ 3:30 PM :: 5981 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)
 

      เรือเป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้รับการพัฒนาเรื่อยมา จากเรือพายกลายมาเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ เคยนึกสงสัยไหมว่ากัปตันเรือรู้ได้อย่างไรว่าจะแล่นเรือไปทางไหน ศาสตร์ในการเดินเรือที่มนุษย์เป็นผู้ควบคุมนั้นใช้อะไรเป็นหลัก

     นาวาเอกจรินทร์ บุญเหมาะ ผู้อำนวยการกองวิชาการเรือและเดินเรือ ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ อธิบายว่า นักเดินเรือทราบว่าเรืออยู่ที่ตำแหน่งใดในทะเล เพราะมีแผนที่ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักงานอุทกศาสตร์ แห่งประเทศไทย และกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ โดยการสำรวจหยั่งความลึกของทะเล และเก็บรายละเอียดของพื้นที่เดินเรือในน่านน้ำไทยทั้งหมดและพิมพ์ออกจำหน่ายเป็นแผนที่ แผนที่เดินเรือจะให้ข้อมูลทั้งความลึก และสถานที่ตามขอบชายฝั่งทั้งหมด เมื่อนำแผนมาใช้ในการวางแผนการเดินเรือ นักเดินเรือก็สามารถขีดเส้นทางบนแผนที่ โดยจะลากเส้นผ่านไปตามเส้นทางที่มีความลึกของน้ำ ที่จะไม่ทำให้เรือเกยตื้น

     ส่วนกัปตันเรือทราบได้อย่างไรว่าขณะนี้เรืออยู่ ณ จุดใดนั้น โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นถ้าอยู่บริเวณใกล้ฝั่งจะใช้ที่หมายบนฝั่ง เช่น กระโจมไฟ ประภาคาร ยอดเขาสูง หรืออาคารซึ่งปรากฏอยู่ในแผนที่ แล้วนำมากำหนดทิศสัมพัทธ์กับตำแหน่งที่เรืออยู่ จากนั้นขีดเส้น 3 เส้น โดยใช้เข็มทิศเป็นหลัก แต่ในกรณีที่เรืออยู่ห่างจากฝั่งมากๆ ต้องใช้อุปกรณ์ในการบอกทิศทางเส้นทางการเดินเรือและเพือบอกตำแหน่งของเรือ ในอดีตจะใช้วิธีการทางดาราศาสตร์ โดยการวัดมูมสูงของดวงดาวที่ทราบ

      ซึ่งนักดาราศาสตร์ได้เก็บข้อมูลดวงดาวเหล่านี้มาลงในปฏิทิน ในการเดินเรือจะใช้ดวงดาวแค่ 57 ดวง ผู้ที่จะคำนวณหาตำแหน่งของเรือในทะเลได้ต้องศึกษาวิชาตรีโกณมิติทรงกลม โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาเขียนภาพแล้วคำนวณ เมื่อคำนวณออกมาแล้วก็จะได้เส้นทางที่ตำแหน่งเรืออยู่โดยจะวัดมุมสูงของดวงดาว 3 ดวง แล้วลากเส้นที่มีตำแหน่งของเรืออยู่ ถ้าเส้นทั้ง 3 เส้นตัดกันที่บริเวณใด บริเวณนั้นก็เป็นจุดที่เรืออยู่ แต่ในปัจจุบันมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยให้การเดินเรือมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์ GPS หรือระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่า เมื่อเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์จะมีพิกัดของแผนที่ จากนั้นก็นำข้อมูลมาพล็อตลงในแผนที่โดยตรงก็จะทำให้นักเดินเรือสามารถทราบได้ว่าเรืออยู่ที่ไหนและกำลังจะไปในทิศทางใด

TIPS   คนจีนเริ่มต้นใช้เข็มทิศช่วยในการเดินเรือ เมื่อศริสต์วรรษที่ 11-12 คนจีนมีประสบการณ์ในการเดินเรือโดยการทดลองระยะทางและสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงของดิน ฟ้า อากาศ และกระแสน้ำ รวมทั้งน้ำขึ้น น้ำลง เส้นทางเดินหินโสโครกใต้มหาสมุทร และระดับความลึกของน้ำ

Comments

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china