You are : บทความ Register | Login 
บทความ

Current Articles | Archives | Search

Tuesday, April 22, 2008
วิวัฒนาการหุ่นยนต์
By Joeadmin @ 1:02 PM :: 8526 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)
 

      เมื่อพูดถึงหุ่นยนต์คิดว่าคนส่วนใหญ่คงจะคิดถึงประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันประเทศไทยก็มีชื่อเสียงทางด้านหุ่นยนต์ไม่แพ้ประเทศใดในโลก เคยสงสัยไหมว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์มีเรื่องราวประวัติความเป็นมาเช่นไร

      รศ.ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อธิบายถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ว่า เทคโนโลยีหุ่นยนต์ถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกประมาณปี พ.ศ.2503 จุดประสงค์ในการสร้างหุ่นยนต์คือเพื่อลดความเสี่ยงของคนงานที่ทำงานในสภาวะแวดล้อมอันตราย เช่น มีฝุ่นมาก มีความร้อนสูง บริเวณที่มีสารเคมี หรือ สารกัมมันตภาพรังสี และให้หุ่นยนต์เข้าไปทำงานแทน 20 ปีแรกหลังการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขึ้น หุ่นยนต์มีบทบาทอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ หลังจากนั้น 20 ปีมีการคิดค้นคอมพิวเตอร์ขึ้น ทำให้หุ่นยนต์มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

     เนื่องจากมนุษย์สามารถนำสิ่งที่คิดค้นได้นั้นมาพัฒนาเป็นโปรแกรมและนำกลับเข้าไปในหุ่นยนต์ เพราะฉะนั้นในช่วงที่หุ่นยนต์มีการพัฒนาในระยะเวลา 20-30ปีนั้นหุ่นยนต์มีความฉลาดและมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นประมาณ 30 ปี หุ่นยนต์ก็มีความฉลาดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมนุษย์คิดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมา เช่น การคิด intelligence program ซึ่งโปรแกรมนี้ทำให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้เองได้ ย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว หุ่นยนต์จะต้องรอฟังคำสั่งจากมนุษย์เท่านั้น หลังจากที่มนุษย์สามารถคิดค้นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ขึ้น หุ่นยนต์สามารถค้นคว้าหาความรู้จากสิ่งที่มนุษย์ป้อนให้ได้ ฉะนั้นในบางเรื่องที่หุ่นยนต์ไม่รู้หุ่นยนต์จะนำไปคิด และนำความคิดเหล่านั้นมาปฏิบัติเองได้

     เทคโนโลยีหุ่นยนต์เริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณปี พ.ศ.2503 เนื่องจากมีความต้องการที่จะสร้างกลไกเพื่อช่วยทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะในโรงงานอุตสาหกรรมมีสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตราย มนุษย์จึงคิดว่าน่าจะมีแขนกล ขากลช่วยในการทำงาน แต่การสร้างหุ่นยนต์ประสบความสำเร็จสูงสุดที่ประเทศญี่ปุ่น มีการใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมต่างๆจำนวนมาก ปัจจุบันประชากรหุ่นยนต์ในประเทศญี่ปุ่นมีกว่า 40 ล้านตัว


TIPS   หุ่นยนต์ตัวแรกของโลกเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1954 โดย George Devol วิศวกร ชาวสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ที่สามารถคิดค้นประดิษฐ์แขนของหุ่นยนต์อย่างง่ายที่สามารถเคลื่อนไหวและทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ใช้ประโยชน์ในงาน อุตสาหกรรม จากจุดนี้เองที่ทำให้การพัฒนาหุ่นยนต์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Comments
comment By Coach Outlet @ Monday, July 15, 2013 5:06 PM
Edward Burkhardt

Coach Factory Outlet

said he tried to get

Coach Factory Outlet

the people of Lac-Megantic, Quebec, to hear him, to try to understand that he

Coach Outlet

had traveled

Coach Online Outlet

to their town because

Coach Outlet Store Online

he genuinely cared,

Coach Outlet Store

he told CNN in

Coach Outlet Store

an exclusive interview

Coach Factory Stores

Thursday.

Coach Handbags Outlet

The 74-year-old chairman of Montreal, Maine & Atlantic Railway wanted to answer any

Coach Factory Store

questions from officials

Coach Factory Online

and hear

Coach Outlet

people out

Coach Factory Outlet

about the anguish they feel

Coach Outlet Store Online

after a driverless train carrying tank cars oil rolled out of control, exploding

Coach Outlet Online

in an inferno that killed at least 20 people.At least 30 more are still missing,

Coach Bags Outlet

most them probably dead,

Coach Outlet Online Store

Quebec Provincial Police Capt. Michel Forget has said.

Coach Outlet


The blaze may have vaporized victims, authorities said.Burkhardt expected that he'd face raw emotions, but was surprised that so much anger was directed at him.


สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china