You are : เกี่ยวกับเรา Register | Login 
เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์         
          ศูนย์แบ่งปันความรู้แห่งนี้  มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้ก่อตั้ง  โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการ
๒. เพื่อให้เว็บไซต์นี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเรียนรู้ของครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ
๓. เพื่อให้เป็นแหล่งรวมความรู้ของคนไทยที่มาแบ่งปันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

การดำเนินงาน
          ศูนย์แบ่งปันความรู้แห่งนี้ดำเนินงานโดยไม่หวังผลกำไร  ความรู้ต่าง ๆ ที่แบ่งปันกันจะมาจากอาสาสมัครที่ทำหน้าที่เป็น "วิทยากรอาสา"  และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์จะมาจากเงินบริจาคของผู้ใจบุญที่เห็นคุณค่าในการดำเนินการของมูลนิธิฯ  จึงขอเชิญชวนท่านที่มีจิตอาสาทั้งหลายได้โปรดสมัครเข้ามาทำหน้าที่เป็น "วิทยากรอาสา" เพื่อช่วยกันสอนเยาวชนของชาติและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์นี้

การสมัครเป็น"วิทยากรอาสา"
          มูลนิธิฯ มีความต้องการอาสาสมัครทุกสาขาวิชาชีพเพื่อมาทำหน้าที่เป็น "วิทยากรอาสา" คอยตอบคำถามต่าง ๆ ที่นักเรียนและประชาชนทั่วไปจะถามเข้ามาที่ศูนย์แบ่งปันความรู้  ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้โดยส่งประวัติส่วนตัว(Resume) ไปที่
          
          คุณวีระศักดิ์  ฮุนเมฆาเวทย์
          ศูนย์แบ่งปันความรู้  มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคารศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ)
          ๙๒๘ ชั้น ๑  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐
          โทรศัพท์  ๐-๒๓๙๑-๓๗๙๖ , ๐-๒๓๙๑-๒๓๒๔   โทรสาร  ๐-๒๓๙๑-๒๓๕๔
          หรือส่งเป็น E-mail  ไปที่
virasak@cpthailand.com

                                                                                       

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china