You are : ข่าวกิจกรรม Register | Login 
ข่าวกิจกรรม

Current Articles | Archives | Search

Tuesday, March 18, 2008
ม.น.ข. เปิดเว็บไซต์"ศูนย์แบ่งปันความรู้"
By virasak @ 10:25 AM :: 5410 Views :: Article Rating
 

      จากการที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า ๔๕ ปี   ทุกครั้งที่ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่าง ๆ ที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการที่ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  ก็พบว่าโรงเรียนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลมักจะขาดแคลนเป็นอย่างมากทั้งครูผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน  ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐  ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันความรู้ขึ้น  เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์แบ่งปันความรู้ ม.น.ข. ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนทั่วไป

      นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังได้จัดตั้งห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กขึ้น  ๑ ห้อง ซึ่งสามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ครั้งละไม่เกิน ๕ คน  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ขึ้นเว็บไซต์ได้   ดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตอาสาทั้งหลายที่สนใจ สมัครเข้ามาเป็น "วิทยากรอาสา"  เพื่อคอยตอบคำถามและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่จะถามเข้ามาที่ศูนย์แบ่งปันความรู้ม.น.ข.  การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็น "วิทยากรอาสา"  สามารถสมัครได้โดยส่งประวัติส่วนตัว (Resume) ไปที่

ห้องฝึกอบรม ศูนย์แบ่งปันความรู้ ม.น.ข.

คุณวีระศักดิ์  ฮุนเมฆาเวทย์
ศูนย์แบ่งปันความรู้ ม.น.ข.
๙๒๘  ชั้น ๑ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ เดิม)
ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐
หรือติตต่อทางอีเมล์ ที่  virasak@cpthailand.com

 

              

Comments
comment By Fashionsedsses @ Friday, May 03, 2013 8:54 AM
Replica oakley You will find ample replica oakleys boyfriend and therefore fake oakley sunglasses a replica oakley sunglasses lot of women, that are seeking popular home's, stores, institutions and/or a lot of even more. Most these folks seek breakthrough more popular system across an individual's cities. Curved, workings will oakley sunglasses sale be fake oakleys assuming such a neat habit to be able to up grade his or her tables now with creative technology and also structure.

comment By wsmtbs @ Saturday, June 15, 2013 3:23 PM

As a result,Green Bay Pakcers Jersey the Cardinals are the oldest continuously run professional football franchise in Green Bay Pakcers Jersey Pro the United States. Originally just a local group who gathered to play on the south side of Chicago, in 1901 their first name came about from the faded jerseys they acquired from the University of Chicago. The name was the Racine Cardinals.Through growth and development, this Chicago-based team was transferred from Chicago to St. Louis in 1960 and remained there for 28 years. In 1988, the Cardinals relocated to Arizona and the Sun Devil Stadium became their home location. In 1994, the team's name was changed to the Arizona cardinals. In 2006, the Cardinals opened their new stadium, the University of Phoenix Stadium. The Tostitos Fiesta Bowl, Cactus League spring training for baseball and other venues are held at the new stadium as well as home games for the Cardinals.


สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china